Văn bản theo lĩnh vực: Xuất khẩu lao động

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1121/SLĐTBXH-LĐVLBH 17/07/2020 1121/SLĐTBXH-LĐVLBH V/v hướng dẫn hồ sơ và quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan
2 12/2020/QĐ-TTg 31/03/2020 Thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
3 38/2020/NĐ-CP 04/03/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng
4 115QLLĐNN-HQTACP 15/01/2020 V/v Chính sách mới đối với lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc
5 1646 /SLĐTBXH-LĐVLBH 06/11/2019 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
6 1572/QLLĐNN-NBĐNA 29/10/2019 V/v: hướng dẫn triển khai phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản
7 7886/NHCS-TDNN 24/10/2019 Nghiệp vụ cho vay vốn với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
8 281/2019/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 về việc Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bà
9 237/2019/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 11-UBND-TCD-NC 07/05/2019 11-UBND-TCD-NC Về việc tăng cường quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh
11 74-KH-UBND 29/03/2019 74-KH-UBND- Vận động, giới thiệu lao động tham gia dự phỏng vấn để tuyển chọn đi làm việc tại Nhật Bản qua nghiệp đoàn KOBE
12 2204/TTDVVL-XKLD 11/09/2018 2204/TTDVVL-XKLD V/v báo cáo lao động đi tự do bỏ trốn tại Nhật Bản
13 2142/TTDVVL-XKLĐ 31/08/2018 2142/TTDVVL-XKLĐ V/v báo cáo lao động đi tự do gặp khó khăn tại nước ngoài
14 289-UBND-KGVX 28/08/2018 289-UBND-KGVX V/v Ngừng giới thiệu đầu mối hợp tác của tỉnh Đồng Tháp tại Đài Loan
15 1133 /SLĐTBXH-LĐVLBH 16/08/2018 1133 /SLĐTBXH-LĐVLBH V/v chấn chỉnh tình trạng hoạt động tuyên truyền, tuyển lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài không đúng quy định pháp luật
16 CV 1959-TTDVVL-XKLD 08/08/2018 CV 1959-TTDVVL-XKLD V/v tăng cường vận động, khuyên nhủ LĐ thực hiện tốt hợp đồng làm việc tại Nhật Bản và về nước đúng hạn
17 407/UBND-KGVX 06/10/2017 407/UBND-KGVX V/v Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
18 252/UBND-KGVX 16/06/2017 252/UBND-KGVX V/v Sử dụng kinh phí hỗ trợ của các Công ty Xuất khẩu lao động
19 555/TTDVVL-XKLD 14/03/2018 V/v Tình hình lao động làm việc tại nhà máy điện tử HTC Đài Loan
20 554/TTDVVL-XKLĐ 14/03/2018 Báo cáo tình hình lao động làm việc tại nhà máy điện tử HTC Đài Loan
21 466/TTDVVL-XKLD 07/03/2018 Về việc thực tập sinh Nguyễn Thanh Tòng tự ý về nước
22 198-CTr/TU 10/10/2014 Chương trình hành động của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
23 260/KH-UBND 21/12/2016 Kế hoạch thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020
24 05/UBND-KGVX 04/01/2017 Công văn 05/UBND-KGVX V/v chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020
25 333/UBND-VXKG 14/11/2016 Công văn 333/UBND-VXKG V/v gia hạn thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
26 213/HDLT-SLĐTBXH-STC-NHCSXH-NHPETROLIMEX 17/02/2017 Hướng dẫn liên tịch về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017 - 2020
27 82/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020
28 33/TTDVVL-XKLĐ 05/01/2018 CV 33/TTDVVL-XKLĐ V/v Lao động Đồng Tháp làm việc tại nhà máy HTC Đài Loan được hoàn trả phí xuất cảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây