Về việc xin cấp visa nhập cảnh Nhật Bản (cập nhật ngày 25 tháng 02 năm 2022)

Về việc xin cấp visa nhập cảnh Nhật Bản (cập nhật ngày 25 tháng 02 năm 2022)

Thứ hai - 28/02/2022 19:51 1.558 0
Căn cứ vào Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới mới (27),  Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa. Việc tiếp nhận hồ sơ xin visa sẽ được thực hiện thông qua chế độ đặt hẹn trước qua email để đảm bảo việc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, trong thời gian này, trừ một vài trường hợp đặc biệt, quý vị có dự định nộp hồ sơ xin visa vui lòng nộp hồ sơ thông qua các công ty ủy thác của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản.

Việc tiếp nhận email đặt hẹn xin visa bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 28 tháng 02 năm 2022.
Đối với người có tư cách, lý do đặc biệt [Vợ/Chồng người Nhật Bản v.v.] và [Vợ/Chồng người vĩnh trú v.v.] vẫn tiếp tục được tiếp nhận xin cấp visa.

Những người được nộp hồ sơ xin visa tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản

・Các công ty ủy thác (Danh sách các công ty
・Các cơ quan phái cử được cấp phép của chính phủ Việt Nam
・Các công ty du học trong danh sách đã chấp thuận của Tổng Lãnh sự quán Nhật  Bản
・Các công ty, cơ quan đoàn thể nơi người xin visa đang làm việc
 * Đối với người có tư cách, lý do đặc biệt [Vợ/Chồng người Nhật Bản v.v.] và [Vợ/Chồng người vĩnh trú v.v.] vẫn tiếp tục được tiếp nhận xin cấp visa tại Cửa sổ thị thực Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản. Vui lòng gọi điện thoại trước để đặt hẹn : +84-28-39333510
 

1. Đối tượng

Người có mục đích nhập cảnh Nhật Bản tương ứng với mục a) hoặc b) sau đây.
  1. Mục đích thương mại ngắn hạn (Chỉ cấp visa hiệu lực 01 lần)    
Đến Nhật Bản để thực hiện các hoạt động không nhận thù lao có số ngày lưu trú tại Nhật Bản là trong vòng 90 ngày như liên hệ công việc, đàm phán, ký kết hợp đồng, hậu mãi, tuyên truyền, điều tra thị trường, dự hội nghị, giao lưu văn hóa, giao lưu với các địa phương, giao lưu thể thao v.v.
 
  1. Mục đích lao động, lưu trú dài hạn với các tư cách lưu trú tương ứng sau đây.
[Giáo sư], [Nghệ thuật], [Tôn giáo], [Báo chí], [Lao động có trình độ cao], [Kinh doanh/Quản lý], [Nghiệp vụ Pháp luật/Kế toán], [Y tế], [Nghiên cứu], [Giáo dục], [Thực tập kỹ năng], [Kỹ năng đặc định], [Kỹ sư/Trí thức/Nghiệp vụ quốc tế], [Thuyên chuyển công tác nội bộ], [Điều dưỡng], [Giải trí], [Kỹ năng], [Hoạt động văn hóa], [Du học], [Đào tạo], [Đoàn tụ gia đình], [Hoạt động đặc định], [Người định cư]
 
 * Đối với người có tư cách, lý do đặc biệt [Vợ/Chồng người Nhật Bản v.v.] và [Vợ/Chồng người vĩnh trú v.v.] vẫn tiếp tục được tiếp nhận xin cấp visa tại Cửa sổ thị thực Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản.
 

2. Cách thức tiến hành

(1) Cách thức tiến hành

   Đặt hẹn trước qua email.

* Đối với người có tư cách, lý do đặc biệt [Vợ/Chồng người Nhật Bản v.v.] và [Vợ/Chồng người vĩnh trú v.v.] vẫn tiếp tục được tiếp nhận xin cấp visa tại Cửa sổ thị thực Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản. Vui lòng gọi điện thoại trước để đặt hẹn : +84-28-39333510

 Vui lòng tham khảo cách thức tại đây. 

※Hiện tại, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản không tiếp nhận hồ sơ xin visa của cá nhân tại Cửa sổ thị thực của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản. Hồ sơ xin visa vui lòng nộp thông qua các Công ty ủy thác của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản (Danh sách các công ty)

​Có thu lệ phí [Bảng lệ phí]  

(2) Thời gian mở cửa
 
Ngày làm việc  Từ thứ Hai đến thứ Sáu
 Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản không làm việc vào ngày lễ.
 (Danh sách ngày nghỉ lễ)
Thời gian làm việc  Thời gian nhận hồ sơ  8:30 sáng – 11:30 sáng
 Thời gian trả kết quả  1:30 chiều – 4:45 chiều
 

3. Hồ sơ cần thiết xin cấp mới visa

a) Mục đích thương mại ngắn hạn
 
(1)  
Giấy tờ do người xin visa chuẩn bị

Hộ chiếu

01 bản gốc
(2)

Đơn xin cấp visa (dán hình 4,5 cm x 4,5 cm)

- Đương đơn xin visa ký tên đơn giống chữ ký trong hộ chiếu
  [Đơn xin visa] [Lưu ý khi điền đơn]
01 bản gốc
(3)

Giấy xác nhận công tác của người xin cấp visa

-Ghi rõ thời gian công tác, lương và chức vụ
-Không chấp nhận Hợp đồng lao động
-Nếu được, hãy làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
01 bản gốc
(4)  
 
Giấy tờ do phía Nhật Bản chuẩn bị

Giấy lý do mời

-Trường hợp công ty, cơ quan đoàn thể mời vui lòng ghi tên của công ty, cơ quan đoàn thể và họ tên của người mời.
-Về mục đích nhập cảnh, cần phải điền chi tiết về kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản.
-Trường hợp có nhiều người xin visa cùng một lúc thì cần đính kèm Danh sách người được mời.
[Mẫu Giấy lý do mời  Mẫu Danh sách người được mời
01 bản gốc
(5)

Giấy bảo lãnh

Mẫu Giấy bảo lãnh 
01 bản gốc
(6)

Giấy chứng nhận đã được tiếp nhận

- Vui lòng nộp Giấy chứng nhận đã được tiếp nhận được cấp bởi Hệ thống theo dõi sức khỏe người nhập cảnh ERFS
- Quy trình thực hiện (tài liệu tiếng Nhật)
   https://entry.hco.mhlw.go.jp/
 
01 bản photocopy
 
 
b) Mục đích lao động, lưu trú dài hạn
 
(1)  Giấy tờ do người xin visa chuẩn bị

Hộ chiếu

01 bản gốc
(2)

Đơn xin cấp visa (dán hình 4,5 cm x 4,5 cm)

- Đương đơn xin visa ký tên đơn giống chữ ký trong hộ chiếu
  [Đơn xin visa] [Lưu ý khi điền đơn]
01 bản gốc
(3)  Giấy tờ do phía Nhật Bản chuẩn bị

Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú

- Trường hợp sử dụng Giấy chứng nhận tư cách lưu trú quá 3 tháng kể từ ngày cấp thì cần nộp thêm Văn bản do cơ quan tiếp nhận làm có ghi nội dung "Có khả năng tiếp tục tiếp nhận đúng như nội dung hoạt động khi xin cấp Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú" (Tham khảo mẫu dưới đây).
Mẫu tham khảo dành cho các tư cách lưu trú lao động, học tập...
Mẫu tham khảo dành cho các tư cách lưu trú gia đình, định cư...

(Chú ý) Về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú tham khảo tại đây. Riêng đối với các tư cách lưu trú Du học và Thực tập sinh kỹ năng tham khảo tại đây (tiếng Nhật).

 Hồ sơ xác minh đương đơn xin visa, xin xem tại đây.
01 bản gốc và 01 bản photocopy
(4)

Giấy chứng nhận đã được tiếp nhận

- Vui lòng nộp Giấy chứng nhận đã được tiếp nhận được cấp bởi Hệ thống theo dõi sức khỏe người nhập cảnh ERFS
- Quy trình thực hiện (tài liệu tiếng Nhật)
   https://entry.hco.mhlw.go.jp/
 
※Tư cách lưu trú "Lưu trú Gia đình" và "Định cư" không cần nộp Giấy chứng nhận đã xét duyệt.
01 bản photocopy
(5) -Trường hợp các du học sinh đi học các trường tiếng Nhật phải có Giấy xác nhận văn bằng. Chi tiết xem tại đây. 01 bản gốc
  

4. Hạng mục lưu ý (Đề nghị xác nhận trước)

  • Do dự kiến có rất nhiều người nộp hồ sơ mà số lượng có thể cấp lại bị hạn chế, do đó, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản không quy định thời gian xử lý hồ sơ tiêu chuẩn tính đến lúc trả kết quả.
  • Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ không trả lời những câu hỏi riêng liên quan đến đề nghị cấp visa sớm hay thời gian thông báo kết quả do cần phải có thời gian tương đối để xét duyệt. Đề nghị hãy chờ cho đến khi có thể trả kết quả và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ liên lạc để thông báo cho người xin (Bao gồm cả Đại lý ủy thác được chỉ định).
  • Trường hợp có số lượng nộp hồ sơ quá nhiều so với số lượng tối đa có thể cấp thì có thể Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ của ngày hôm đó (Tại thời điểm đó, việc xét duyệt và trả kết quả cho những hồ sơ đã tiếp nhận vẫn sẽ được tiến hành).
  • Tất cả những trường hợp không đầy đủ hồ sơ hay trường hợp không điền đủ nội dung sẽ không được tiếp nhận hồ sơ.
  • Tùy từng trường hợp mà có thể yêu cầu hồ sơ bổ sung hoặc phỏng vấn, nếu bạn không đáp ứng được Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ kết thúc việc xét duyệt.
  • Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản không công khai lý do cụ thể của trường hợp bị từ chối không được cấp visa.  

  5. Cửa sổ giải đáp

Hotline hỗ trợ về việc xin visa đi Nhật Bản (chỉ sử dụng tiếng Việt)

Số điện thoại: 1900-06-88-80
Thời gian làm việc: Thứ hai đến Thứ sáu (từ 8:30 ~ 17:15)

Thông tin visa, Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Trao đổi về visa) (Tiếng Nhật/Tiếng Anh) Số điện thoại: (+81) 3-5363-3013        

Gọi trong nước Nhật Bản: 0570-011000 (Tổng đài tự động)
Thời gian làm việc: Ngày thường từ 9:00 ~ 17:00

File đính kèm

Nguồn tin: www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây